Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a osvětlení tělocvičny ZŠ v Petřvaldě
Odesílatel Marcela Šopová
Organizace odesílatele Město Petřvald [IČO: 00297593]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.01.2020 10:26:33
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádíme vyjádření projektanta Dokumentace pro provádění stavby:
Správně je informace uvedená v technické zprávě, tj. 10 ks sklopných oken otevíravých pomocí servomotorů.
V průběhu projekce došlo ke změně, a tato změna nebyla omylem opravena ve výkrese řezu. Opravený řez je přiložen v příloze. Omlouváme se za tuto chybu.


Přílohy
- 002. oprava D.1.1.b.03-revize.pdf (246.75 KB)

Původní zpráva

Datum 19.12.2019 09:52:54
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme o upřesnění počtu otevíravých oken. V Technické zprávě na str. 2, odstavec „Výplně otvorů“ se uvádí 10 ks sklopných oken pomocí servomotorů. Ve výkresu ozn. D.1.1.b.03 – ŘEZY, se uvádí 6ks oken otevíravých servomotory a 11ks oken otevíravých pomocí pákových ovladačů.