Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD - II
podlimitní Příjem nabídek 21.10.2021 09.11.2021 11:00
Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní II.
podlimitní Vyhodnoceno 21.07.2021 11.08.2021 08:00
ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
podlimitní Hodnocení 19.07.2021 06.08.2021 08:00
Zimní údržba místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2021 12.07.2021 09:00
Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní
podlimitní Hodnocení kvalifikace 11.06.2021 02.07.2021 10:00
Poskytnutí bankovního úvěru
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.05.2021
Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 01.06.2021 09:00
Dodavatel služeb INVESTIČNÍ DOZOR – DOTAČNÍ MANAŽER PROJEKTU, TDS a KBOZP stavby: Kanalizace Podlesí - I. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021
Kanalizace Podlesí - I. Etapa
podlimitní Zadáno 10.03.2021 26.05.2021 11:00
OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ II – Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 02.12.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby MŠ
podlimitní Vyhodnoceno 30.04.2020 13.08.2020 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro roky 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 23.04.2020 19.06.2020 10:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro roky 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 20.04.2020 15.05.2020 10:00
Malování v objektech města Petřvald
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 03.04.2019 09:00
Výměna a údržba umělých trávníků
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 03.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016