Veřejné zakázky města Petřvald

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Petřvald.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD - II
podlimitní Hodnocení 21.10.2021 29.11.2021 10:00
Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní II.
podlimitní Vyhodnoceno 21.07.2021 11.08.2021 08:00
ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
podlimitní Hodnocení 19.07.2021 06.08.2021 08:00
Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní
podlimitní Hodnocení kvalifikace 11.06.2021 02.07.2021 10:00
Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby MŠ
podlimitní Vyhodnoceno 30.04.2020 13.08.2020 10:00
všechny zakázky