Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příprava a tisk Petřvaldských novin III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 12.12.2022 08:00
Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa
podlimitní Hodnocení kvalifikace 15.09.2022 07.10.2022 08:00
Vybavení interiéru školní jídelny a družiny ZŠ Školní
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2022 01.06.2022 09:00
Dodavatel služeb INVESTIČNÍ DOZOR – DOTAČNÍ MANAŽER PROJEKTU, TDS a KBOZP stavby: Kanalizace Podlesí - II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 02.06.2022 16:00
Rekonstrukce plynové kotelny Petřvald DPS Ráčkova II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 20.05.2022 09:00
Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 31.03.2022 09:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace od 1.4.2022 do 31.12.2023
nadlimitní Zadáno 03.03.2022 04.03.2022 08:00
ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD - UČEBNÍ POMŮCKY A NÁBYTEK
podlimitní Zadáno 10.02.2022 25.02.2022 10:00
Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa
podlimitní Zadáno 19.01.2022 04.02.2022 08:00
ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD - II
podlimitní Zadáno 21.10.2021 29.11.2021 10:00
Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní II.
podlimitní Zadáno 21.07.2021 11.08.2021 08:00
Zimní údržba místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2021 12.07.2021 09:00
Dodavatel služeb INVESTIČNÍ DOZOR – DOTAČNÍ MANAŽER PROJEKTU, TDS a KBOZP stavby: Kanalizace Podlesí - I. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021
Kanalizace Podlesí - I. Etapa
podlimitní Zadáno 10.03.2021 26.05.2021 11:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro roky 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 20.04.2020 15.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››