Veřejné zakázky města Petřvald

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Petřvald.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro období 1.4.2025 do 31.3.2027
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2024 25.07.2024 14:00
Oprava střech pavilonů A, B Mateřské školy 2. května 1654, Petřvald
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 03.07.2024 09:00
Oprava střech bytových domů Březinská 1613, 1614, 1615, Petřvald
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 03.07.2024 09:00
Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě
nadlimitní Vyhodnoceno 24.02.2024 27.03.2024 10:00
Konektivita ZŠ Školní 246 město Petřvald
podlimitní Vyhodnoceno 11.12.2023 29.12.2023 10:00
všechny zakázky