Profil zadavatele: Město Petřvald

  • Název: Město Petřvald
  • IČO: 00297593
  • Adresa:
    náměstí Gen. Vicherka 2511
    73541 Petřvald
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.petrvald-mesto.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dětské hřiště ul. Vocelkova, Petřvald
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2023 06.02.2023 09:00
Příprava a tisk Petřvaldských novin III.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2022 12.12.2022 08:00
Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa
podlimitní Hodnocení kvalifikace 15.09.2022 07.10.2022 08:00
Dodavatel služeb INVESTIČNÍ DOZOR – DOTAČNÍ MANAŽER PROJEKTU, TDS a KBOZP stavby: Kanalizace Podlesí - II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 02.06.2022 16:00
Rekonstrukce plynové kotelny Petřvald DPS Ráčkova II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 20.05.2022 09:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace od 1.4.2022 do 31.12.2023
nadlimitní Zadáno 03.03.2022 04.03.2022 08:00
ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD - UČEBNÍ POMŮCKY A NÁBYTEK
podlimitní Zadáno 10.02.2022 25.02.2022 10:00
ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD - II
podlimitní Zadáno 21.10.2021 29.11.2021 10:00
Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní II.
podlimitní Zadáno 21.07.2021 11.08.2021 08:00
Zimní údržba místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2021 12.07.2021 09:00
Dodavatel služeb INVESTIČNÍ DOZOR – DOTAČNÍ MANAŽER PROJEKTU, TDS a KBOZP stavby: Kanalizace Podlesí - I. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro roky 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 20.04.2020 15.05.2020 10:00
Malování v objektech města Petřvald
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 03.04.2019 09:00
Výměna a údržba umělých trávníků
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 03.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016