Profil zadavatele: Město Petřvald

  • Název: Město Petřvald
  • IČO: 00297593
  • Adresa:
    náměstí Gen. Vicherka 2511
    73541 Petřvald
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.petrvald-mesto.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Petřvald
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2020 26.08.2020 09:00
Chodník podél ul. Závodní u čp. 471 v Petřvaldě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 24.06.2020 08:00
OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ – Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě
nadlimitní Hodnocení 18.05.2020 19.08.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby MŠ
podlimitní Hodnocení 30.04.2020 13.08.2020 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro roky 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 23.04.2020 19.06.2020 10:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro roky 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 20.04.2020 15.05.2020 10:00
Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 05.02.2020 08:00
Projektová dokumentace - Kanalizace Podlesí
podlimitní Zadáno 03.09.2019 02.10.2019 09:00
Zimní údržba místních komunikací II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 02.09.2019 09:00
Projektová dokumentace – Regenerace veřejného prostranství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 13.05.2019 09:00
Malování v objektech města Petřvald
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 03.04.2019 09:00
Výměna a údržba umělých trávníků
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 03.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016