Profil zadavatele: Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace
  • IČO: 73184985
  • Adresa:
    Školní 246
    73541 Petřvald
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.petrvald-mesto.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Konektivita ZŠ Školní 246 město Petřvald
podlimitní Vyhodnoceno 11.12.2023 29.12.2023 10:00
Nákup klavíru
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2023 20.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016