Profil zadavatele: Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace
  • IČO: 73184985
  • Adresa:
    Školní 246
    73541 Petřvald
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.petrvald-mesto.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka multifunkční pánve pro ZŠ a ZUŠ Petřvald
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 20.06.2019 08:00
Dodávka výpočetní a prezentační techniky pro ZŠ a ZUŠ Petřvald
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 19.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016