Veřejná zakázka: Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1215
Systémové číslo: P21V00000008
Spisová značka: 30/2021/VaŽP/Šo
Datum zahájení: 11.02.2021
Nabídku podat do: 01.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této VZ je provedení stavby pod názvem "Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny". Jedná se o novou stavbu parkoviště pro osobní automobily. Parkoviště bude zaústěno na stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku p.č. 4550/1, která se nachází za bytovým domem ul. Závodní čp. 1657, 1658 a 1659. V současné době je vzhledem k nedostatečným kapacitám odstavování osobních vozidel v předmětné lokalitě stání osobních vozidel realizováno přímo na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 4550/1, někdy i v prostoru obratiště nebo na travnatém povrchu mimo komunikaci. Výstavbou nového parkoviště bude docíleno řádného odstavování vozidel na plochách určených k tomuto účelu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR od 500 tis.Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 737 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Petřvald
 • IČO: 00297593
 • Poštovní adresa:
  náměstí Gen. Vicherka 2511
  73541 Petřvald

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.petrvald-mesto.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy